محصول دوم

شناسه محصول:

ارتفاع پایه:

قطر لوله:

پوشش بدنه:

رنگ بدنه:

1243X39

22

32

سرامیک

قرمز

تجهیزات جانبی قابل سفارش

قبلی
بعدی

محصولات مرتبط

قبلی
بعدی

استفاده شده در پروژه‌های

پروژه پارس جنوبی

کارفرما: محمدرضا علیزاده

زمان شروع پروژه: 1388.12.23