محصول یک

شناسه محصول:

ارتفاع پایه:

قطر لوله:

پوشش بدنه:

رنگ بدنه:

1243X59

555

مداوم

رزین

چرخشی

تجهیزات جانبی قابل سفارش

قبلی
بعدی

محصولات مرتبط

قبلی
بعدی

استفاده شده در پروژه‌های

پروژه هلدینگ نفت و گار

کارفرما: علیرضا محمودی

زمان شروع پروژه: ۱۴۰۰.۰۳.۲۳