محصول ویژه اول

شناسه محصول:

ارتفاع پایه:

قطر لوله:

پوشش بدنه:

رنگ بدنه:

125673XCI

33

2423

رنگ پودر الکترونیک

سفید

تجهیزات جانبی قابل سفارش

قبلی
بعدی

محصولات مرتبط

قبلی
بعدی

استفاده شده در پروژه‌های

پروژه هلدینگ نفت و گار

کارفرما: علیرضا محمودی

زمان شروع پروژه: ۱۴۰۰.۰۳.۲۳